Belasting

Met onze actuele kennis van het belastingrecht verzorgen wij graag uw belastingaangiften. Zowel voor uw aangifte inkomstenbelasting als voor uw aangifte vennootschapsbelasting en uw aangifte dividendbelasting kunt u bij ons terecht. Maar ook uw aangifte omzetbelasting verzorgen wij graag voor u.

Mocht het nodig zijn dan kunnen wij bij specifieke belastingvragen ook advies vragen bij fiscalisten die gespecialiseerd zijn in één belasting (zoals omzetbelasting, vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting). U bent dus altijd verzekerd van een deskundig advies.

Soorten belasting:

1. Vennootschapsbelasting

Heeft u een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) dan moet u jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting indienen. Aan de hand van uw jaarrekening kunnen wij deze aangifte voor u verzorgen. Ook de jaarrekening kunnen wij voor u samenstellen.

2. Inkomstenbelasting

Drijft u uw onderneming in een eenmanszaak, in een vennootschap onder firma (v.o.f.) of in een maatschap dan moet uw resultaat uit onderneming worden verwerkt in uw aangifte inkomstenbelasting. Met onze actuele kennis van de belastingwetgeving kunnen wij, binnen de kaders van de wet, uw belastingaangifte zo optimaal mogelijk verzorgen.

3. Omzetbelasting

Verricht u belaste prestaties voor de omzetbelasting, dan moet u periodiek (per maand, per kwartaal of per jaar) aangifte omzetbelasting doen. Wij kunnen deze aangiften voor u verzorgen, ook als u zelf de daaraan voorafgaande administratie verwerkt. Ook kunt u zelf uw aangiften omzetbelasting verzorgen en bij het samenstellen van de jaarrekening beoordelen wij of er een zogenaamde suppletie-aangifte omzetbelasting ingediend moet worden. Dan wordt tevens bezien of u in aanmerking komt voor de gunstige Kleine-ondernemersregeling (K.O.R.).

4. Dividendbelasting

Heeft u een B.V. en heeft u besloten om een dividenduitkering te doen? Dan ben u vaak verplicht om binnen een maand na de dividenduitkering aangifte dividendbelasting te doen. Ook deze aangifte kunnen wij voor u verzorgen.