Vierde aanvraagperiode NOW is open

Het coronavirus heeft nog steeds impact op onze samenleving en economie. De NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) blijft dan ook van belang om medewerkers te behouden en salarissen door te kunnen blijven betalen.
Vanaf 15 februari is het loket voor de vierde aanvraagperiode NOW geopend. U kunt tot en met 14 maart een tegemoetkoming in uw loonkosten aanvragen voor de maanden januari, februari en maart 2021.
Wilt u de NOW aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in op uwv.nl/now

Belangrijkste kenmerken
U komt in aanmerking voor de vierde aanvraagperiode NOW als u over drie aaneengesloten maanden tussen 1 januari en 31 mei 2021 minimaal 20% minder omzet heeft ten opzichte van 2019. Daarnaast is het van belang dat er over de maand juni 2020 een loonsom is. Voldoet u hieraan? Dan kunt u een tegemoetkoming in uw loonkosten over januari, februari en maart van maximaal 85% aanvragen.
Het voorschot bedraagt 80% van het door u aangevraagde bedrag. Later, nadat u de definitieve berekening heeft aangevraagd, wordt op basis van uw daadwerkelijke loonsom en omzetverlies berekend of u nog recht hebt op een nabetaling of (een deel van) uw voorschot moet terugbetalen.  

NOW aanvragen is simpel
Via het aanvraagformulier op de website van het UWV kunt u de NOW aanvragen. Het is belangrijk dat u uw NOW-aanvraag meteen goed invult, want achteraf aanpassen is niet meer mogelijk.
Nadat u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u binnen één uur een bevestiging per e-mail.
Het UWV streeft ernaar om binnen twee tot vier weken nadat uw aanvraag is goedgekeurd de eerste voorschotbetaling te doen. Het voorschot wordt in 3 termijnen binnen een periode van ongeveer drie maanden uitbetaald.