Vakantiewerk en beloning

Geen bijverdiengrenzen vakantiekrachten vanwege corona

Vanwege de coronacrisis zijn in 2020 de bijverdiengrenzen komen te vervallen voor alle studenten. Werkgevers maken in vakanties vaak gebruik van vakantiekrachten om de zomerdrukte op te vangen. Deze vakantiekrachten zijn vaak student met een studielening of studiefinanciering. Als zij te veel verdienen, moeten ze hun lening of financiering stopzetten om te voorkomen dat ze na afloop van het jaar moeten terugbetalen. Sommige studenten werken echter in een cruciaal beroep en maken nu door de coronacrisis meer uren. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die de studiefinancieringen verstrekt, wil niemand door extra verdiensten op dit moment in de problemen brengen en laat de bijverdiengrenzen vervallen voor alle studenten.

Geen bijverdiengrenzen meer voor kinderbijslag
Jonge vakantiekrachten van 16 en 17 jaar waarvoor de ouders kinderbijslag ontvangen, hoeven sinds 1 januari van dit jaar ook geen rekening meer te houden met bijverdiengrenzen. Zij mogen onbeperkt bijverdienen naast de ontvangen kinderbijslag.

Grenzen gelden normaliter alleen voor oude stelsel en mbo’ers
De bijverdiengrenzen voor studenten gelden normaal gesproken alleen voor de volgende 3 groepen werknemers:

  • mbo’ers onder de 18 met een zogenoemd studentenreisproduct;
  • mbo’ers van 18 jaar of ouder die studiefinanciering ontvangen;
  • hbo’ers en wo’ers met studiefinanciering volgens het oude stelsel voor het hoger onderwijs.

De bijverdiengrenzen gelden niet voor vakantiekrachten die als student gebruik maken van het leenstelsel voor hbo en universiteit of onderwijs volgen aan het voortgezet onderwijs.