Uitkeringen en verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen van uw personeel

De volgende uitkeringen en verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen zijn onder bepaalde voorwaarden geen loon:

  1. diensttijduitkeringen of -verstrekkingen, bijvoorbeeld bij een jubileum van de werknemer;
  2. uitkeringen en verstrekkingen uit fondsen die aan de dienstbetrekking zijn verbonden;
  3. eenmalige uitkeringen bij overlijden tot maximaal driemaal het loon over een maand.

Note 1
Een eenmalige uitkering of verstrekking die u uw werknemer geeft omdat hij ten minste 25 of 40 jaar in dienst is, is vrijgesteld tot maximaal het loon over een maand. U mag uw werknemer zo’n uitkering of verstrekking geven na ten minste 25 dienstjaren en opnieuw na ten minste 40 dienstjaren. 

Note 2
Als werknemers uitkeringen en verstrekkingen uit dergelijke fondsen ontvangen, dan kwalificeert de Belastingdienst die als hoofdregel als loon. Er is een uitzondering voor bepaalde uitkeringen en verstrekkingen, zoals uitkeringen uit een personeelsvereniging of een studiefonds voor kinderen van werknemers. Dergelijke uitkeringen en verstrekkingen uit fondsen zijn vrijgesteld, als:

  • de werknemers, die aan het fonds bijdragen, de laatste 5 jaar gezamenlijk minstens evenveel hebben bijgedragen als de werkgever. Als het fonds nog geen 5 jaar bestaat, gaat u uit van de periode vanaf de oprichting van het fonds tot aan het jaar waarin de uitkering of verstrekking plaatsvindt;
  • het niet gaat om uitkeringen en verstrekkingen voor adoptie en overlijden, voor ziekte, invaliditeit en bevalling;
  • de werknemer geen vrijgestelde aanspraak heeft op de uitkeringen of verstrekkingen vanuit het fonds.

Bijdragen van de werknemer aan het fonds zijn niet aftrekbaar. 

Note 3
Aanspraken op een eenmalige uitkering of verstrekking bij overlijden zijn vrijgesteld als de uitkering of verstrekking niet hoger is dan driemaal het loon over een maand bij het overlijden van:

  • de werknemer;
  • degene die in het (voorafgaande) kalenderjaar fiscale partner is van de werknemer;
  • de eigen kinderen of pleegkinderen.