Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Bent u ondernemer/zzp’er, werknemer of werkzoekende en heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? En kunt u daardoor noodzakelijk kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.   

TONK aanvragen

U vraagt TONK aan via de website van de gemeente waar u woont. Daar vindt u het aanvraagformulier, hoe de aanvraag werkt en meer algemene informatie over de TONK. U kunt TONK waarschijnlijk vanaf 1 maart 2021 aanvragen. U kunt maximaal 6 maanden TONK krijgen. 

Voorwaarden TONK

U krijgt TONK als u in ieder geval:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • Inkomen verliest door coronamaatregelen;
 • Uw woonkosten niet meer kunt betalen uit het gezinsinkomen of makkelijk uit uw vermogen kunt halen;
 • Ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering, niet voldoende inkomsten heeft om uw woonkosten van te betalen.

Uw woongemeente voert de regeling uit. Die controleert of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft. Dit betekent dat de gemeente kijkt naar welk deel van de woonkosten u  zelf nog kunt betalen. De gemeente mag daarbij zelf bepalen hoeveel vermogen u maximaal mag hebben. Ook mag de bepalen hoeveel vermogen u maximaal mag hebben. Ook kan de gemeente zelf aanvullende voorwaarden vaststellen.

Woonkosten volgens TONK

 • Huur of hypotheek;
 • Kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water;
 • Servicekosten;
 • Gemeentelijke belastingen.

Inkomsten die niet meetellen voor TONK

Hoogte TONK-uitkering

Hoeveel TONK u krijgt, hangt af van uw situatie. Gemeenten kijken onder andere naar:

 • Hoogte van uw noodzakelijke woonkosten.
 • Uw inkomen op dit moment.
 • Uw draagkracht. Dit betekent dat de gemeente kijkt naar welk deel van de woonkosten u  zelf nog kunt betalen.

TONK houden of lenen

U mag de TONK-uitkering meestal  houden. Maar soms beslist de gemeente dat u de uitkering als lening krijgt. Dan betaalt u deze later terug. Dit kan het geval zijn als u weet dat u binnenkort een groot bedrag krijgt.

Periode dat u TONK krijgt

U krijgt maximaal 6 maanden TONK tot en met juni 2021. Als u TONK op 1 maart 2021 aanvraagt, kunt u ook nog TONK voor januari en februari krijgen als dat nodig is. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen  echt nodig heeft.

Meer informatie voor ondernemers en gemeenten over de TONK