Termijn bewaarplicht administratie?

Het is een verzuchting van heel veel mensen: de map én de kast is vol, kan er niet wat weg? In deze digitale tijden valt dat wellicht wat mee, en kan alleen de computer crashen. Een reden om tóch nog het nodige papierwerk van belangrijke gebeurtenissen in het leven te bewaren. De aankoop van uw woning is daar één van.

De vraag: “Hoe lang moet ik mijn stukken bewaren?” Standaard antwoord: “In ieder geval 5 jaar voor de inkomstenbelasting en 7 of 10 jaar als u onder de BTW valt”. Maar eigenlijk is dat te kort door de bocht.

Die termijn kan echter in principe veel langer zijn. Dat blijkt nog maar weer eens uit een uitspraak van de Hoge Raad van onlangs inzake een discussie met de Belastingdienst over de renteaftrek eigen woning. Een aantal jaren was de renteaftrek gevolgd bij de aanslagen over de jaren 2007-2009, maar over 2010 wilde de inspecteur ineens een onderbouwing van de kosten van de verbouwing van de eigen woning. In het belastingrecht geldt de regel dat de bewijslast hiervoor bij belastingplichtige ligt. De wet stelt geen bepaalde tijd waarbinnen de informatie moet worden opgevraagd door de Belastingdienst. In principe kan de informatie dus de gehele periode van aftrek van de rente eigen woning worden opgevraagd. Dat kon deze belastingplichtige niet meer dus werd de renteaftrek geschrapt voor de verbouwing.

Bewaarplicht is essentieel voor je bewijs: gedurende de hele looptijd van de aftrek dus in principe. Dus ook na 20 jaar moet u de bonnetjes van de verbouwing nog kunnen overleggen als u nog aftrek wilt!

Wat is nog meer handig om langer te bewaren?

  1. Oude hypotheekstukken zou ik ook aanraden om te bewaren om de 30-jaartermijn voor de eigen woning lening aan te kunnen tonen en het verloop van de leningen. Ook is het verstandig om deze stukken te bewaren voor het geval ooit de eigenwoningreserve moet worden berekend bij echtscheiding of aankoop van een andere woning. Kortom, alles met de eigen woning zou ik niet te snel weggooien, inclusief de hypotheekadviezen.
  2. Het is verstandig om oude aangiften inkomstenbelasting en aanslagen te bewaren. Deze kunnen van nut zijn als u ooit nog voor een niet afgetrokken lijfrente of bankspaarpolis moet aantonen dat u de premie nooit in aftrek hebt gebracht. Het zelfde geldt als u ooit een saldolijfrente hebt afgesloten.
  3. Oude pensioenovereenkomsten, lijfrentestukken, etc. die tot aftrek van belasting leiden. 

Ook hier geldt: Bezint eer ge begint in een bui van opruimwoede. Opgraven kan wel eens nodig zijn!