Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor Q4 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen hiermee opnieuw een subsidie aanvragen voor hun vaste lasten. 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is op een paar punten aangepast in het vierde kwartaal van 2020. De aanpassingen op een rij:

  • Alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. Er is tijdelijk geen beperking van SBI-codes,met uitzondering van enkele organisaties (zie de uitleg op deze pagina bij SBI codes). Dit geldt alleen voor het vierde kwartaal, van 1 oktober t/m 31 december 2020.
  • Verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden krijgen 1 keer een opslag bovenop de TVL subsidie. Deze steun is bedoeld om te helpen met de kosten voor voorraad en aanpassingen aan de 1,5 meter afstand. Denk aan voedselvoorraad die bederft, kuchschermen, aanleg en overkapping van een buitenterras voor de winter, etc.
  • Het maximum subsidiebedrag is per 1 oktober 2020 verhoogd naar €90.000 per bedrijf, per 3 maanden. Dat was €50.000 per bedrijf, per 4 maanden.
  • De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is vanaf 25 november 12:00 uur aan te vragen bij www.rvo.nl/tvl.
  • Steun voor ondernemers en toeleveranciers aan de evenementenbranche wordt nog uitgewerkt. Het gaat om ondernemers uit de evenementenbranche die in juni tot en met september 2020 wel TVL subsidie hebben ontvangen. Door een lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019 komen zij in het vierde kwartaal van 2020 niet in aanmerking voor TVL subsidie. Meer informatie over deze regeling volgt op deze website.

Voor de TVL wordt € 833 miljoen beschikbaar gemaakt voor steun aan bedrijven. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL uit.

KLIK HIER voor meer informatie op de website van De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).
KLIK HIER voor het aanvragen van de TVL Q4 op de website van De Rijksdienst van Ondernemend Nedereland(RVO).