Subsidieregeling Praktijkleren

Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of u gebruik kunt maken van de subsidieregeling praktijkleren. 

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling (BBL), deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). 

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel (Techniek, Horeca, etc.);
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. 

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Er is een vastgestelde maximale subsidiepot, dus het uiteindelijke bedrag afhankelijk van hoeveel bedrijven subsidie aanvragen.