Spaarrente vergelijken

Ook de laatste maanden is de spaarrente gedaald. Toch loont het nog steeds om te vergelijken. Zo krijgt u in de regel bij kleinere banken een hogere spaarrente en leveren spaardeposito’s vaak aanzienlijk meer rente op.

Overstappen van spaarrekening bij de grootbank naar een spaardeposito bij een andere bank kan ruim 0,6% extra rente opleveren. Bij een spaartegoed van 30 mille is dat toch weer € 180 per jaar extra!