Schenken op papier

Als je als ouders je kinderen een bedrag wil schenken, maar nog niet over de liquide middelen beschikt om dat nu al fysiek over te maken, het geld zit nog vast in een huis of anderszins, zie je dat vaak overgegaan wordt tot een schenking op papier.

Dan maakt de notaris een akte op waarin het bedrag geschonken wordt en vervolgens weer wordt teruggeleend door het kind aan de ouders. Over deze lening zijn de ouders jaarlijks 6% rente verschuldigd welke ook daadwerkelijk betaald moet worden. In box 3 ontstaat in de eerstvolgende aangifte inkomstenbelasting van de ouders een schuld aan het kind en bij het kind ontstaat dan in box 3 een vordering op de ouders.

Dit wordt in vaktermen een ‘schenking tegen schuldig-erkenning genoemd’. Het bedrag dat de ouders op deze wijze schenken, telt niet meer mee met hun erfenis en daardoor kan erf-belasting bespaard worden.