Moet een stichting of vereniging aangifte doen?

Stichtingen en verenigingen kunnen met verschillende belastingen te maken krijgen, zoals de btw (omzetbelasting), loonheffingen en vennootschapsbelasting. Het is belangrijk om te weten of daarvoor aangifte gedaan moet worden.

Op de site van de Belastingdienst staat een check voor stichtingen en verenigingen. Met de check kunnen bestuurders van stichtingen en verenigingen een beoordeling aanvragen van hun belastingplicht.

Met deze check gaat u als bestuurder na of u een beoordeling bij de Belastingdienst aan moet vragen voor uw stichting of vereniging. Vraagt u een beoordeling aan? Dan zal de Belastingdienst om extra gegevens vragen gaan ze kijken of u namens uw stichting of vereniging aangifte moet doen voor de btw, loonheffingen of vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst zal vragen naar de volgende gegevens:

  • heeft u als bestuurder inkomsten genoten;
  • wat is het resultaat van de stichting cq vereniging;
  • betaalt u vergoedingen aan medewerkers en vrijwilligers.

U doet de check altijd voor het lopende jaar. Soms moet u dan een inschatting maken. Kijk dan naar de gegevens van vorig jaar. Doe de check opnieuw zodra blijkt dat de inschatting niet klopt.

Voor meer informatie klik hier