Komt u in aanmerking voor zelfstandigenaftrek?

Om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen moet een ondernemer voldoen aan een aantal voorwaarden.
Dit zijn:

  • De ondernemer moet ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn,
  • Als uw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer, én
  • Als u winst kunt verwachten

Dan is er sprake van een bron van inkomen en bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting.

  • De ondernemer moet voldoen aan het urencriterium, dit wil zeggen dat hij minstens 1.225 uren per kalenderjaar aan zijn onderneming besteedt. Aan deze voorwaarde moet hij ook voldoen als de onderneming in de loop van het jaar is gestart of is gestopt. Werkt een ondernemer naast zijn onderneming ook nog in loondienst, dan moet hij meer tijd besteden aan zijn onderneming dan aan zijn werk in loondienst. Was hij echter in de laatste vijf jaren een jaar of meer geen ondernemer, dan geldt deze voorwaarde niet.
  • De ondernemer mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

De Belastingdienst gaat ondernemers die in 2017 en 2018 op een lagere omzet dan € 5.000 uitkomen een brief sturen waarin men waarschuwt dat de kans aanwezig is dat hij niet meer voldoet (2018) of heeft voldaan (2017) aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek. Hierbij zal streng gekeken worden naar het urencriterium en/of de ondernemer naast zijn onderneming nog een dienstbetrekking heeft.

Kortom, zorg dat u als ondernemer uw uren goed bijhoudt. Goed bijhouden houdt in dat u in ieder geval datum, duur en omschrijving noteert.

Alle uren die u maakt die met de onderneming te maken hebben tellen mee, dit is ook overlegd met uw accountant, het schrijven van een ondernemingsplan, reistijd ten behoeve van de ondernemingsactiviteiten.

Wel moet u als ondernemer uzelf afvragen of uw onderneming levensvatbaar is als u per jaar ruim 1.225 uur besteedt aan uw onderneming én maar een omzet realiseert van minder dan € 5.000.