Belastingvrij schenken aan kind

Het komt regelmatig voor dat ouders hun kind(eren) helpen bij de aankoop van een eigen woning middels de eenmalige verhoogde belastingvrije schenking. Voor het jaar 2021 bedraagt deze € 105.302.

De voorwaarden zijn dat de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar is (of zijn/haar fiscaal partner moet tussen 18 en 40 jaar zijn) en de schenking wordt gebruikt voor:
  –  het aankopen, verbeteren of onderhouden van de eigen woning;
  –  het aflossen van de eigenwoningschuld;
  –  het aflossen van een restschuld van een verkochte eigen woning;
  –  het afkopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

De verkrijger hoeft de schenking niet direct volledig te besteden voor de eigen woning. Er geldt namelijk een bestedingstermijn van 3 jaar. Stel u schenkt dit jaar deze € 105.302, dan heeft uw kind nog tot eind 2023 de tijd dit geld volledig te besteden aan de eigen woning. Het is overigens ook mogelijk de schenking over 3 jaren te spreiden. Dan moet er wel elk jaar een aangifte schenkbelasting worden ingediend en de ontvanger (of de fiscaal partner) moet dan wel over alle jaren aan de leeftijdseis voldoen.